Barcommissie

Barcommissie

De barcommissie is de belangrijkste commissie van het koor! Een goede verzorging van de inwendige mens tijdens de pauze, na afloop tijdens de "nazit" en gedurende koorreizen levert een onmiskenbare bijdrage aan de prestaties van het koor en van de individuele koorleden.

Deze verzorging is dan ook toevertrouwd aan een aantal kanjers soms aangevuld met tijdelijke vrijwilligers die ook weer zorgvuldig worden geselecteerd(!).

De commissie wordt samengesteld uit vrijwilligers en geselecteerd door het bestuur.

Samenstelling:

Commissielid: Henk Asscheman
Vrijwillige schenkerd: Anne van Bemmel

Reserve schenkerds: Niek Hoogenboom en Henk v.d. Wijngaard